Aanwezig zijn of afmelden

Beste student,

Het schooljaar is al weer een aantal weken bezig. En we zijn blij dat we jullie sowieso op de dinsdagen, woensdagen (niveau 2) en donderdagen weer in het echt zien. Wat we wel heel jammer vinden is, dat er toch wel een behoorlijk aantal studenten niet komt opdagen (zonder afmelding) of veel te laat komt.

Wij willen jullie toch stimuleren om op de dagen wanneer je fysiek aanwezig behoort te zijn, ook daadwerkelijk naar het Deltion te komen. Je hebt je per slot van rekening ingeschreven in een bepaalde configuratie. En als je dan niet komt, ontneem je een andere student wellicht de mogelijkheid om juist die populaire configuratie te volgen.

Helaas zien we deze trend niet alleen in de fysieke lessen, maar ook bij de virtuele (flex)lokalen/lessen. 

Hoewel COVID19 wat meer maatwerk vereist en wij wat soepeler zijn, wil dit nog niet zeggen dat de SLB-er geen afwezigheidsbrieven mag/zal sturen. Het liefst nemen we deze maatregelen natuurlijk niet en zien we jullie graag op het Deltion en online in teams.

Even in het kort de regels zoals we deze als team hebben opgesteld:

Standaard regels ongeoorloofde afwezigheid (wat ook al voor COVID19 gold) blijven gewoon gelden! Beneden 80% aanwezigheid kan je een brief ontvangen (online en fysiek).

Te laat op Deltion:

  • Max 15 minuten zonder opgave van reden, je mag dan nog wel het lokaal binnen.
  • Kom je meer dan 15 minuten te laat? Meld dit aan je SLB-er en maak een melding in RAPiD, terwijl je nog onderweg bent!
  • Meer dan 15 minuten te laat en geen geldige reden gestuurd naar je SLB-er en geen melding in RAPiD? Dan kan je rechtsomkeert maken richting huis.

Niet regelmatig of nooit aanwezig bij de configuraties?

Docent kan in overleg met SLB-er een verzoek indienen om de inschrijving te verwijderen, zodat een andere student, die wel komt, betreffende configuratie kan volgen.

Voor algemene regels tijdens COVID19, klik op onderstaande linkjes.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

https://www.deltion.nl/veelgestelde-vragen/coronavirus/maatregelen-op-de-campus

Wie de schoen past, trekke hem aan….