Project Examen Voorbreiding

InformatieBenodigdhedenRoosterInformatie Introductie Aan het eind van de opleiding wordt jouw vaardigheden in het werken in een team en jouw technische vaardigheden in het ontwikkelen van een applicatie geëxamineerd. Het vak PEV (project examen voorbereiding) bereidt jou voor op dit vakinhoudelijk Lees meer ...

Projectmanagement AO

InformatieBenodigdhedenAchtergrond informatieRoosterInformatie Introductie In het bedijfsleven worden veel grote(re) opdrachten en taken opgepakt en uitgevoerd als een project.  Maar wat is dat, een project? Zodra je stage loopt of uiteindelijk gaat werken zul je in project terecht komen en verwacht Lees meer ...

IT Service Management AO

InformatieBenodigdhedenRoosterInformatie IT Service Management (ITSM) is proces-based en bedoeld om de verstrekking van informatie-technologie af te stemmen op de behoeften van de onderneming. Aan het ondersteunen van gebruikers van ICT-systemen worden steeds hogere eisen gesteld. Deze modules geven je inzicht Lees meer ...