Projectmanagement

InformatieBenodigdhedenRoosterInformatie Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden. Projectmanagement omvat de aansturing van projectleiders en de beheersing van meerdere deelprojecten, terwijl projectleiding de aansturing van teamleiders binnen een project Lees meer ...

IT Service Management 4

InformatieBenodigdheden 2020Benodigdheden (oud)PlanningRoosterInformatie In het vak IT service management staat de IT organisatie, de bedrijfs- en IT processen en gebruikersondersteuning centraal. Aan al deze aspecten wordt in de diverse modules aandacht besteed, de meeste nadruk wordt echter gelegd op het Lees meer ...