Corona update 23 april 2020

Update 23 april: Deltion blijft afstandsonderwijs geven 
Op dinsdagavond 21 april gaf minister-president Rutte een persconferentie over de nieuwe maatregelen rond de coronacrisis. De huidige maatregelen voor het mbo worden voortgezet. Dit betekent dat er niet veel verandert ten opzichte van het begin van deze maand: 

  • Deltion blijft onderwijs op afstand verzorgen. Onze studenten worden, ook in hun bpv, zoveel mogelijk online ondersteund en begeleid. 
  • Examinering voor studenten die dit schooljaar hun diploma kunnen halen, gaat door. Online waar het kan. Generieke examens, praktijk- en keuzedeelexamens die alleen op school kunnen plaatsvinden, vinden plaats op onze campus. Hierbij houden we ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM.
  • In afwachting van de persconferentie in mei en richtlijnen vanuit het ministerie OCW onderzoeken we of we ons onderwijs vanaf begin juni 2020 kunnen verruimen met praktijkonderwijs.
  • Deltion blijft geopend voor kwetsbare jongeren.

 
Vragen
Heb je als student of aankomend student nog vragen? Dan kun je tijdens de meivakantie contact opnemen met het SSC, via 038 853 4000 of ssc@deltion.nl Op Koningsdag (maandag 27 april) en Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei) is het Deltion College gesloten.

https://www.deltion.nl/coronavirus