Nederlands 2F Niveau 2

Alle studenten op het MBO krijgen het vak Nederlands.

Lessen Nederlands

Het vak Nederlands wordt in het eerste half jaar 2 keer per week aangeboden. Het tweede halve jaar wordt dit nog maar 1 kee rper week aangeboden.

Jullie volgen de lessen klassikaal in vaste groepen. Je hoort tijdens de eerste week in welke groep je wordt ingedeeld. Dus je hoeft je voor dit vak niet in te schrijven.

We werken met het boek Starttaal 2F

Nederlands taalportfolio

In N@tschool staat een leerpad Nederlands. Daar vind je bij alle vaardigheden een aantal opdrachten die je kunt uploaden in het leerpad. Filmfragmenten bij Starttaal Nederlands: Via mijn-deltion.nl  in Applicaties -> Studiemeter -> Starttaal leerwerkboeken. Daar bekijk  je de filmpjes die horen bij de opdrachten uit het boek

Examen

Met ingang van schooljaar 2014-2015 moet de Nederlandse taal bij mbo-opleidingen geëxamineerd worden d.m.v. een Centraal ontwikkeld Examen Lezen/Luisteren in combinatie met instellingsexamens voor Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren. De resultaten daarvan zijn van invloed op de diplomering.

Nederlands 2F

€ 19,95

Starttaal 2F deel A

Met gratis digitaal component
ISBN: 9789463260145

Examens Nederlands 2F

Sinds afgelopen studiejaar regelt Deltion examens Nederlands Lezen/Luisteren centraal. Deze examens zijn maar een paar keer per jaar. Je mag ze pas doen aan het eind van je studie. Je hebt maar één herkansing. Extra belangrijk dus om goed je studie te plannen.

 

Examen Spreken en examen Gesprekken voeren.
Maak vier weken van te voren een afspraak met de docent. Via de mail krijg je informatie over de datum / tijd / lokaal. BBL- studenten kunnen de examens op een voorkeursdag (= hun lesdag) plannen.

Hieronder de planning voor de Centraal Ontwikkelde Examens (COE) Nederlands lezen/luisteren

Periode Week niveau Aanmelden voor
2 26 oktober 2020 – 13 november 2020 2F + 3F 2 oktober 2020
23 november 2020 – 11 december 2020 2F + 3F 30 oktober 2020
3 4 januari  2021 – 15 januari 2021 2F 4 december 2020
1 februari 2021 – 12 februari 2021 3F 8 januari 2021
4 1 maart 2021 – 19 maart 2021 2F + 3F 5 februari 2021
29 maart 2021 – 16 april  2021 2F + 3F 5 maart 2021
5 17 mei 2021 – 21 mei 2021 2F 23 april 2021
7 juni 2021 – 11 juni 2021 2F 30 april 2021
14 juni 2021 – 25 juni 2021 3F 28 mei 2021

 

Voor de examens Nederlands schrijven gelden onderstaande data

Week niveau Aanmelden voor
21 – 25 september 2020 2F + 3F 30 augustus 2020
14 – 18 december 2020 2F + 3F 22 november 2020
15 – 19 februari 2021 2F + 3F 24 januari 2021
19 – 23 april 2020 2F + 3F 28 maart 2021
28 juni – 2 juli 2F + 3F 4 juni 2021

Workshops

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken