Nederlands 2F Niveau 3

Alle studenten op het MBO krijgen het vak Nederlands.

Lessen Nederlands

De opzet van het vak Nederlands is dit jaar zo dat je je inschrijft voor een module = een serie lessen: Spreken, Gesprekken, Schrijven, Lezen en Luisteren. In de les doe je goed mee en je maakt thuis of in de flexuren opdrachten uit het studiemateriaal. Hiervan maak je een taalportfolio. Voor jouw planning is het aan te raden dit in het eerste jaar te maken, in ieder geval vóór de examens. Aanwijzingen hiervoor krijg je van de docent. Kijk ook op N@tschool.

Nederlands taalportfolio

In N@tschool staat een leerpad Nederlands. Daar vind je bij alle vaardigheden een aantal opdrachten die je kunt uploaden in het leerpad. Filmfragmenten bij Starttaal Nederlands: Via mijn-deltion.nl  in Applicaties -> Studiemeter -> Starttaal leerwerkboeken. Daar bekijk  je de filmpjes die horen bij de opdrachten uit het boek.

Examen

Met ingang van schooljaar 2014-2015 moet de Nederlandse taal bij mbo-opleidingen geëxamineerd worden d.m.v. een Centraal ontwikkeld Examen Lezen/Luisteren in combinatie met instellingsexamens voor Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren. De resultaten daarvan zijn van invloed op de diplomering. Het Centraal ontwikkeld examen vindt plaats nadat de helft van de voor de deelnemer geldende studieduur is verstreken of – in het geval van een studieduur korter dan 24 maanden – het pilotexamen plaatsvindt in de laatste 12 maanden. Kijk ook in het takenboek.

Wil je ook nog een andere taal leren? Dat kan! neem contact op met de taaldocenten

Nederlands 2F/3F Niveau 3

€ 43,00

Studiereader starttaal compact 2f/3f 12m

E-book! Alleen voor nieuwe studenten voor de opleiding IT System & Security N3 & N4
ISBN: 9789463262996

Aanschaffen in overleg met vakdocent!

Nederlands 2F Niveau 3

€ 19,55

Starttaal 2F – Leerwerkboek deel A

Alleen voor studenten die de oude opleiding Medewerker Beheer ICT N3 volgen!
ISBN: 9789463260145

 

Planning Nederlands 1e semester 2020 – 2021

weeknr data Vaardigheid Duur
35 – 38 24 augustus 18 september Lezen 4 weken
39 – 41 21 september 9 oktober Luisteren 3 weken
43 – 44 19 oktober 30 oktober Taalverzorging 2 weken
45 – 49 2 november 6 december Schrijven 5 weken
50 – 1 7 december 8 januari Spreken 3 weken
2 – 3 11 januari 22 januari Gesprekken voeren 2 weken

Examens Nederlands 2F

Sinds afgelopen studiejaar regelt Deltion examens Nederlands Lezen/Luisteren centraal. Deze examens zijn maar een paar keer per jaar. Je mag ze pas doen aan het eind van je studie. Je hebt maar één herkansing. Extra belangrijk dus om goed je studie te plannen.

 

Examen Spreken en examen Gesprekken voeren.
Maak vier weken van te voren een afspraak met de docent. Via de mail krijg je informatie over de datum / tijd / lokaal. BBL- studenten kunnen de examens op een voorkeursdag (= hun lesdag) plannen.

Hieronder de planning voor de Centraal Ontwikkelde Examens (COE) Nederlands lezen/luisteren

Periode Week niveau Aanmelden voor
2 26 oktober 2020 – 13 november 2020 2F + 3F 2 oktober 2020
23 november 2020 – 11 december 2020 2F + 3F 30 oktober 2020
3 4 januari 2021 – 15 januari 2021 2F 4 december 2020
1 februari 2021 – 12 februari 2021 3F 8 januari 2021
4 1 maart 2021 – 19 maart 2021 2F + 3F 5 februari 2021
29 maart 2021 – 16 april 2021 2F + 3F 5 maart 2021
5 17 mei 2021 – 21 mei 2021 2F 23 april 2021
7 juni 2021 – 11 juni 2021 2F 30 april 2021
14 juni 2021 – 25 juni 2021 3F 28 mei 2021

 

Voor de examens Nederlands schrijven gelden onderstaande data

Week niveau Aanmelden voor
21 – 25 september 2020 2F + 3F 30 augustus 2020
14 – 18 december 2020 2F + 3F 22 november 2020
15 – 19 februari 2021 2F + 3F 24 januari 2021
19 – 23 april 2020 2F + 3F 28 maart 2021
28 juni – 2 juli 2F + 3F 4 juni 2021

Workshops

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken