Nederlands 3F

Alle studenten op het MBO krijgen het vak Nederlands.

Lessen Nederlands

De opzet van de opleidingen bij ICT – Flex is in 2020 – 2021  dat je je inschrijft voor een configuratie. Bij het vak Nederlands besteed je aandacht aan alle vaardigheden Spreken, Gesprekken, Schrijven, Lezen en Luisteren. In de les doe je goed mee en je maakt thuis of in de flexuren opdrachten uit het studiemateriaal. Hiervan maak je een taalportfolio. Voor jouw planning is het aan te raden dit in het eerste jaar te maken, in ieder geval vóór de examens. Aanwijzingen hiervoor krijg je van de docent. Kijk ook op Cumlaude. Het taalportfolio is voor alle studenten een verplicht item, zie ook de takenkaarten.

Nederlands taalportfolio

In Cumlaude staat een leerpad Nederlands. Daar vind je bij alle vaardigheden een aantal opdrachten die je kunt uploaden in het leerpad. Vanaf september 2020 werken wij met de methode Studiereader Compact. Vraag aan de docent hoe jij je taalportfolio kunt samenstellen.

Examen

Met ingang van schooljaar 2014-2015 moet de Nederlandse taal bij mbo-opleidingen geëxamineerd worden d.m.v. een Centraal ontwikkeld Examen Lezen/Luisteren in combinatie met instellingsexamens voor Schrijven, Spreken en Gesprekken voeren. De resultaten daarvan zijn van invloed op de diplomering. De examens maak je als je op de helft van je studie bent. Informeer bij de docent. Kijk ook in het takenboek. Vrijstellingen kan je aanvragen bij de examencommissie in overleg met de SLB en de leraar Nederlands.

Wil je ook nog een andere taal leren? Dat kan! neem contact op met de taaldocenten.

On-line materiaal

Nederlands 3F

€ 43,00

Studiereader starttaal compact 2f/3f 12m

E-book! 
ISBN: 9789463262996

Aanschaffen in overleg met vakdocent en kies voor leerlingen exemplaar!

Planning Nederlands 1e semester 2020 – 2021

weeknr data Vaardigheid Duur
35 – 38 24 augustus 18 september Lezen 4 weken
39 – 41 21 september 9 oktober Luisteren 3 weken
43 – 44 19 oktober 30 oktober Taalverzorging 2 weken
45 – 49 2 november 6 december Schrijven 5 weken
50 – 1 7 december 8 januari Spreken 3 weken
2 – 3 11 januari 22 januari Gesprekken voeren 2 weken

Examens Nederlands 3F

Sinds enige tijd regelt Deltion examens Nederlands Lezen/Luisteren centraal. Deze examens zijn maar een paar keer per jaar. Je kunt ze pas maken aan het eind van je studie (na de eerste helft van je opleiding). Je hebt maar één herkansing. Extra belangrijk dus om goed je studie te plannen.

 

Examen Spreken en examen Gesprekken voeren.
Maak vier weken van te voren een afspraak met de docent. Via de mail krijg je informatie over de datum / tijd / lokaal. BBL- studenten kunnen de examens op een voorkeursdag (= hun lesdag) plannen.

Hieronder de planning voor de Centraal Ontwikkelde Examens (COE) Nederlands lezen/luisteren

Periode Week niveau Aanmelden voor
2 26 oktober 2020 – 13 november 2020 2F + 3F 2 oktober 2020
23 november 2020 – 11 december 2020 2F + 3F 30 oktober 2020
3 4 januari 2021 – 15 januari 2021 2F 4 december 2020
1 februari 2021 – 12 februari 2021 3F 8 januari 2021
4 1 maart 2021 – 19 maart 2021 2F + 3F 5 februari 2021
29 maart 2021 – 16 april 2021 2F + 3F 5 maart 2021
5 17 mei 2021 – 21 mei 2021 2F 23 april 2021
7 juni 2021 – 11 juni 2021 2F 30 april 2021
14 juni 2021 – 25 juni 2021 3F 28 mei 2021

 

Voor de examens Nederlands schrijven gelden onderstaande data

Week niveau Aanmelden voor
21 – 25 september 2020 2F + 3F 30 augustus 2020
14 – 18 december 2020 2F + 3F 22 november 2020
15 – 19 februari 2021 2F + 3F 24 januari 2021
19 – 23 april 2020 2F + 3F 28 maart 2021
28 juni – 2 juli 2F + 3F 4 juni 2021

Workshops

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken