Nederlands schrijven examentraining upload in Cumlaude (om het nog eens na te lezen)

In de week na de meivakantie zijn de examens Nederlands schrijven gepland. In het leerpad Nederlands in Cumlaude is een nieuwe map aangemaakt met de titel: Examen voorbereiding. Daarin vind je het document over het voorbereiden van het examen schrijven. Er is ook een link naar de Facet- examens voor lezen / luisteren. Heb je vragen? Mail aan mw. Van Golen of kom in MS teams Nederlands