Taalportfolio Nederlands

Maak het taalportfolio Nederlands af voor het eind van het cursusjaar. Stuur een bericht dat het af is en laat het goedkeuren.
Volgend cursusjaar gebruiken wij voor niveau 3 en 4 een ander boek en werkboek en een ander leerpad.