Update corona – geen examens tot 6 april

In lijn met de nieuwe landelijke maatregelen heeft Deltion moeten besluiten alle examens die op school plaatsvinden tot en met 6 april uit te stellen. Dit betekent dat er vanaf dinsdagavond 24 maart tot en met maandag 6 april geen examens worden afgenomen op alle locaties van het Deltion College en op Deltion Sprint Lyceum (vavo). Alle studenten die het betreft, ontvangen een annulering.

Examens op bpv werkplekken gaan waar mogelijk door, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Examens (en ook lessen) die op afstand worden gehouden, kunnen doorgaan.

In de komende periode wordt gekeken of en hoe we aan examinering vorm en inhoud gaan geven na 6 april.

Vragen: neem contact op je met je SLB.