Welkom bij ICT-Flex

ICT-Flex is een team binnen het ICT Lyceum dat een onderdeel is van het Deltion College. Bij ICT - Flex volgen studenten dagonderwijs (BOL) of leren en werken (BBL), waarbij zelf plannen van je studieroute belangrijk is. Het Deltion College Lees meer ...