Welkom bij ICT-Flex

ICT-Flex is een team binnen het ICT Lyceum dat een onderdeel is van het Deltion College. Bij ICT – Flex volgen studenten dagonderwijs (BOL) of leren en werken (BBL), waarbij zelf plannen van je studieroute belangrijk is. Het Deltion College is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Zwolle en verzorgt voor ruim 13.000 jongeren en volwassenen middelbaar beroepsonderwijs op mbo niveau.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken
De ICT-opleidingen van Deltion zijn diverse malen uitgeroepen als de beste van Nederland volgens de Keuzegids Mbo. Sinds 2019 mogen wij ook het predicaat Topopleiding voeren voor ICT-Beheer en Applicatie- / Mediaontwikkelaar. In deze gids worden Mbo-instellingen per vakrichting vergeleken en is speciaal bedoeld voor (aankomende) studenten, die een opleiding moeten kiezen. Deltion scoort op alle opleidingen voldoende. Klik hier voor meer informatie.

Afwezig

Dhr. A. Dalmolen
Dhr. G. Muller
Dhr. N. Dekker

Mededelingen

Online lessen volgen met Microsoft Teams

Helaas is gebleken dat niet elke student weet hoe je de online lessen kunt volgen. Hiervoor is er nu een handleiding gemaakt. Deze is alleen te downloaden als je bent ingelogd! Klik op onderstaande link om de handleiding te openen!


Online lessen volgen met Microsoft Teams


ITS AO Woensdag 1 april

Woensdag 1 april 2020 zal ITS AO komen te vervallen.


SQL eindtoets

Op woensdag 1april 2020 staat de SQL toets gepland van 11:00 tot 12:30. Als je mee wilt doen aan deze toets, stuur dan een email naar dhr. Van Gemert, anders kun je niet mee doen aan de toets.

Als je mee wilt doen, zorg er dan voor dat je een mariadb-server hebt op de NPserver. Verder heb je MySQL Workbench nodig op jouw desktop. Deze moet je van te voren al aanvragen en installeren. Tijdens het toetsmoment ga ik ervan uit dat je deze zaken al beschikbaar hetb. Neem contact op dhr. Van Gemert als je hier hulp bij nodig hebt.


Microsoft Teams Code

Hieronder een overzicht van codes om je aan te melden bij een online les in Microsoft Teams. De lijst is nog niet compleet, maar wordt continue aangevuld.


Vrijdag

Microsoft Teams Codes
Algemene groepen
Opleiding Code
Medewerker ICT N2  
Medewerker Beheer ICT N3  
ICT Beheerder N4  
Applicatie- & MediaOntwikkelaar / Software Developer 5367kqt
Maandag
Vak Code Tijdstip Docent
P101 0e3zwv9 11:00 PGT
VBPV jkvef1s 11:45 AEG
Office Vaardigheden   11:45 TRS
Engels nqfge14 11:45 DLN
Dinsdag
Vak Code Tijdstip Docent
Engels N3 nqfge14 08:30 DLN
Netwerkbeheer rzj06sy 08:30 JSK
Ned 2F 0el399z 08:30 MGN
Front Basis b6c4e8a 08:30 IHD/PGT/AND
ITS N3   08:30 TRS
Hardware Theorie op1iv66 09:15 JWD
Nederlands Toets 0el399z 09:15 MGN
Software N3 vlpeyzy 11:00 JSK
Rekenen 2F 0el399z 11:45 MGN
Software N2 Dinsdag op1iv66 13:15 JWD
Ondernemend Gedrag N3/4 (vanaf 6 april 2020)
zc70nbb
13:15 MSR
Linux N3 6qam7t0 13:15 NDR
VHBO
c6u4zex
14:00 MSR
Datacommunicatie Dinsdag rbwm4ef 15:00 JSK
KDK&V (vanaf 6 april 2020)
ilnaz21
15:00 MSR
PAO a34810t 15:00 PGT
Woensdag
Vak Code Tijdstip Docent
Software N2 Woensdag 0xlbhxj 08:30 JSK
Nederlands 3F 4d9szhb 08:30 JVN
Backend Basis 5neq1jx 09:15 IHD/ADN
Nederlands Toets 4d9szhb 09:15 JVN
Engels N4 nqfge14 11:00 DLN
DVN2/3   11:00 JWF
SQL rft76u1 11:00 PGT
Rekenen 3F (vanaf 6 april 2020) 5dma9ev 11:45 ERN
OOP Basis 8oma1uh 13:15 ADN
ITS AO d55pak1 13:15 WVA
Linux AO 2kiul1n 15:00 PGT
Donderdag
Vak Code Tijdstip Docent
PM (max 10 studenten alleen via uitnodiging via inschrijfmodule!)   08:30 BBT
HWT 6qam7t0 08:30 JWD
Office Vaardigheden   08:30 TRS
ITS04/Toets s7pycws 09:15 WVA
Software N3/4 uunhtg4 10:15 JWD
Nederlands 3F 4d9szhb 10:15 MGN
Engels N4 nqfge14 11:00 DLN
KD Sec 1&2 6qam7t0 11:00 NDR
ITS-01-02-03 7q1757k 11:00 WVA
Netwerkbeheer rzj06sy 11:45 JSK
Datacom Theorie Donderdag 0czv80b 11:45 JWF
Rekenen 3F 4d9szhb 11:45 MGN
KDK&V (vanaf 6 april 2020)
ilnaz21
13:15 MSR
Linux 4 IB 35pkwyd 13:15 NDR
Security 6qam7t0 13:15 PGT
Ondernemend Gedrag N3/4 (vanaf 6 april 2020)
zc70nbb
14:00 MSR
Nederlands Toets 4d9szhb 15:00 MGN
VHBO
c6u4zex
15:00 MSR
Datacom praktijk dchj57h 8:30 & 15:00 JWF
Vak Code Tijdstip Docent
LB N3/4 crh2g7q 08:30 JWF
Backend Medior nqlh1m2 13:15 ADN
Engels nqfge14 13:15 DLN

 


Update corona - geen examens tot 6 april

In lijn met de nieuwe landelijke maatregelen heeft Deltion moeten besluiten alle examens die op school plaatsvinden tot en met 6 april uit te stellen. Dit betekent dat er vanaf dinsdagavond 24 maart tot en met maandag 6 april geen examens worden afgenomen op alle locaties van het Deltion College en op Deltion Sprint Lyceum (vavo). Alle studenten die het betreft, ontvangen een annulering.

Examens op bpv werkplekken gaan
waar mogelijk door, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Examens (en ook
lessen) die op afstand worden gehouden, kunnen doorgaan.

In de komende periode wordt
gekeken of en hoe we aan examinering vorm en inhoud gaan geven na 6 april.

Vragen: neem contact op je met je SLB.


Belangrijke mededeling!

Beste student,

Hoe gaat het met je. We hebben nu een week kunnen wennen aan deze vreemde situatie. We gaan niet naar school, maar het is geen vakantie. We hebben nog geen idee hoe lang dit gaat duren. Jullie zijn allemaal benaderd door de vakdocenten. Zij hebben jullie gemaild wat jullie kunnen doen. De docenten zijn ook volgens rooster aanwezig in Teams. Zij geven de lessen, beantwoorden vragen en bespreken gemaakt werk. Kortom alles gaat gewoon door alleen dan online via de mail, Teams of Skype.

Het is ons opgevallen dat een deel van de studenten zich al heel goed aan deze nieuwe vorm van naar school gaan hebben aangepast. Er zijn echter ook studenten waarvan we niets horen, die geen werk inleveren en die niet aanwezig zijn bij de lessen. Natuurlijk is dit deels je eigen verantwoording, maar als alles weer normaal is, zul je je moeten verantwoorden voor je afwezigheid en je voortgang. Wij, als team ICT-Flex, wijzen je erop dat de lessen gewoon volgens de planning doorgaan.  Het zal dus niet zo zijn dat de lessen allemaal herhaald gaan worden als de school weer normaal open gaat. Helaas kunnen de praktijklessen niet doorgaan en is ook toetsing maar zeer beperkt mogelijk.

Wij roepen je daarom op om actief te gaan deelnemen aan de virtuele lessen, werk in te leveren en in te schrijven voor workshops zodat je geen achterstand oploopt. Wij, als team ICT-Flex, zullen er alles aan doen om je zo goed mogelijk te ondersteunen.

Mocht je vragen hebben, dan zijn de docenten volgens rooster bereikbaar. Uiteraard geldt dit ook voor je SLB. Houd ook de ICT-Flex site en je Deltion mail in de gaten zodat je geen vitale informatie mist.

Veel succes en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Team ICT-Flex


Online lessen / aanwezigheid

Helaas merken we dat veel studenten het idee hebben dat ze vakantie hebben. Dit is niet het geval. Je hebt geen vakantie! Lessen gaan gewoon door!

Wij verwachten dat jullie overdag online zijn in Microsoft Teams volgens aanwezigheidsrooster, zoals dit ook, voor de sluiting, was in het flex-lokaal. Microsoft Teams is jullie online/virtuele flex-lokaal.

Je SLB-er kan op deze manier makkelijk met je in contact komen. Het docententeam is ook volgens de docentenrooster aanwezig. Je kan zo ook makkelijk met ons contact opnemen.

Ook verwachten we dat je online aanwezig bent bij de vakken waar je voor hebt ingeschreven. De lessen gaan online gewoon door volgens rooster!

Waar haal ik Teams vandaan?

Teams kan je verkrijgen via https://teams.microsoft.com. Download de app op je laptop/pc en start de applicatie. Log in je met schoolaccount.

Heb je vragen of kom je er niet uit? Mail dan je SLB-er!

Nogmaals: Je hebt geen vakantie! Lessen gaan gewoon door!


Engels CE

De cijfers van Engels CE periode 3 zijn binnen. Mail je Engels docente voor je cijfer.


Stageperiode 17 augustus t/m 22 januari 2021

Het doel van een stage is om werkervaring op te doen. De ervaring en kennis die jij opdoet tijdens jouw opleiding, ga je tijdens jouw stage in de praktijk brengen.
Maar hoe gaat dat er allemaal uitzien en hoe kom je eigenlijk aan een stage?

Je mag in het mbo alleen bpv doen bij erkende leerbedrijven. Deze bedrijven voldoen aan de kwaliteitscriteria van de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven:

- De werkzaamheden binnen het bedrijf passen bij de opleiding van de stagiair;
- Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de stagiair;
- De werkplek is veilig.

Erkende leerbedrijven herken je aan het certificaat ‘Erkend Leerbedrijf’.

Mocht je zelf een bedrijf gevonden hebben wat hier niet aan voldoet, dan kan het bedrijf zich zelf aanmelden via de site van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), hou er wel rekening mee dat het ongeveer 2 maanden kan duren voor een certificering rond is, en in die tijd kun je daar niet gaan werken.

Praktijkovereenkomst tussen school, leerling en erkend leerbedrijf

In het mbo is de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor het hele onderwijsproces, inclusief de bpv. De onderwijsinstelling sluit een praktijkovereenkomst (pok) af met jou en het leerbedrijf.

Deze praktijkovereenkomst is bindend en kan informatie bevatten over:
- de duur van de overeenkomst;
- de periode van de stage;
- de leerdoelen en eindtermen;
- de begeleiding;
- de eventuele vergoeding;
- de beoordeling.

Stageperiode 17 augustus t/m 22 januari 2021