Welkom bij ICT-Flex

ICT-Flex is een team binnen het ICT Lyceum dat een onderdeel is van het Deltion College. Bij ICT – Flex volgen studenten dagonderwijs (BOL) of leren en werken (BBL), waarbij zelf plannen van je studieroute belangrijk is. Het Deltion College is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Zwolle en verzorgt voor ruim 13.000 jongeren en volwassenen middelbaar beroepsonderwijs op mbo niveau.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken
De ICT-opleidingen van Deltion zijn diverse malen uitgeroepen als de beste van Nederland volgens de Keuzegids Mbo. Sinds 2019 mogen wij ook het predicaat Topopleiding voeren voor ICT-Beheer en Applicatie- / Mediaontwikkelaar. In deze gids worden Mbo-instellingen per vakrichting vergeleken en is speciaal bedoeld voor (aankomende) studenten, die een opleiding moeten kiezen. Deltion scoort op alle opleidingen voldoende. Klik hier voor meer informatie.

Deltion/ICT-Flex in Coronatijd: Veilig op school, dat regelen we samen!

Wat heerlijk! De vakantie is in zicht. Tijd om te genieten van de zon en de zomer na een aantal bewogen corona-maanden. Bij Deltion/ICT-Flex zijn we al weer volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. We kijken er naar uit om je in augustus (weer) op onze campus te ontmoeten! Want dan vinden er weer lessen plaats op school. Kom je naar Deltion? In de animatie hieronder leggen we uit waar je rekening mee moet houden. Samen houden we Deltion veilig en gezond!

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Afwezig

Dhr. A. Dalmolen
Dhr. G. Muller
Dhr. N. Dekker

Mededelingen

Aanwezig zijn of afmelden

Beste student,

Het schooljaar is al weer een aantal weken bezig. En we zijn blij dat we jullie sowieso op de dinsdagen, woensdagen (niveau 2) en donderdagen weer in het echt zien. Wat we wel heel jammer vinden is, dat er toch wel een behoorlijk aantal studenten niet komt opdagen (zonder afmelding) of veel te laat komt.

Wij willen jullie toch stimuleren om op de dagen wanneer je fysiek aanwezig behoort te zijn, ook daadwerkelijk naar het Deltion te komen. Je hebt je per slot van rekening ingeschreven in een bepaalde configuratie. En als je dan niet komt, ontneem je een andere student wellicht de mogelijkheid om juist die populaire configuratie te volgen.

Helaas zien we deze trend niet alleen in de fysieke lessen, maar ook bij de virtuele (flex)lokalen/lessen. 

Hoewel COVID19 wat meer maatwerk vereist en wij wat soepeler zijn, wil dit nog niet zeggen dat de SLB-er geen afwezigheidsbrieven mag/zal sturen. Het liefst nemen we deze maatregelen natuurlijk niet en zien we jullie graag op het Deltion en online in teams.

Even in het kort de regels zoals we deze als team hebben opgesteld:

Standaard regels ongeoorloofde afwezigheid (wat ook al voor COVID19 gold) blijven gewoon gelden! Beneden 80% aanwezigheid kan je een brief ontvangen (online en fysiek).

Te laat op Deltion:

 • Max 15 minuten zonder opgave van reden, je mag dan nog wel het lokaal binnen.
 • Kom je meer dan 15 minuten te laat? Meld dit aan je SLB-er en maak een melding in RAPiD, terwijl je nog onderweg bent!
 • Meer dan 15 minuten te laat en geen geldige reden gestuurd naar je SLB-er en geen melding in RAPiD? Dan kan je rechtsomkeert maken richting huis.

Niet regelmatig of nooit aanwezig bij de configuraties?

Docent kan in overleg met SLB-er een verzoek indienen om de inschrijving te verwijderen, zodat een andere student, die wel komt, betreffende configuratie kan volgen.

Voor algemene regels tijdens COVID19, klik op onderstaande linkjes.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

https://www.deltion.nl/veelgestelde-vragen/coronavirus/maatregelen-op-de-campus

Wie de schoen past, trekke hem aan....


AFX vakondersteuning

Beste studenten A.O. (deze mededeling is dus niet voor studenten SD) vanaf volgende week worden de volgende extra lesmomenten ingepland. Wil je meedoen, laat dit even weten aan de genoemde docent.

Onderwerp Dag Begin Eind Teams Docent
Linux Maandag 10:15 11:45 i30xoki Dhr. van Gemert
Frontend & Backend Vrijdag 10:15 11:45 tgg8063 Dhr. Heuvelman
Database Design (dbdes) Woensdag 10:15 11:45 i30xoki Dhr. van Gemert
Extra ondersteuningsmoment A.O.

Naast het bijwonen van de extra lesmomenten mag je natuurlijk altijd contact opnemen met een docent als je specifieke vragen hebt. Wij helpen jullie graag met persoonlijke uitleg. Je kunt contact opnemen per email, in teams of persoonlijk op de dinsdag of donderdag in een lokaal.

Heb je nog vragen? Neem dan even contact op met dhr. Van Gemert


BTRFS coming to Fedora 33 linux

Btrfs Coming to Fedora 33
Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken


Laptop vanaf schooljaar 2020/2021 verplicht

Vanaf dit schooljaar (2020/2021) is het gebruik van een laptop verplicht bij alle opleidingen van ICT-Flex. Bij elke opleiding staat een advies en een aantal voorbeeldlinkjes naar webshops met laptops die voldoen aan de criteria. Heb je nog geen laptop, schaf deze dan z.s.m. aan, zodat je het schooljaar goed kan beginnen!


Start schooljaar 2020/2021

Goed nieuws: Deltion is open! Maar i.v.m. corona kan Deltion, en daarmee ook ICT-Flex, nog niet op volle capaciteit gebruikt worden. Om aan alle regels van het RIVM en overheid te voldoen, zijn er een aantal maatregelen genomen.

Door deze maatregelen, heeft Deltion een beperkte capaciteit voor het ontvangen van studenten. Hierdoor is er de noodzaak voor een tijdelijke andere aanpak m.b.t. het rooster en het volgen van lessen. In de komende weken (voor het start van het schooljaar) wordt er gewerkt aan dit rooster en welke lessen online of fysiek te volgen zijn. Enkele aandachtspunten die meegenomen worden in de tijdelijke oplossing zijn:

 • Elke BOL-student komt in principe 2 dagdelen naar Deltion.
  • 1 dagdeel op dinsdag, 1 dagdeel op donderdag
  • ICT Support Medewerker (N2) / Medewerker ICT (N2) hebben op woensdagen Hardware Praktijk en toetsen op Deltion volgens rooster/afspraken
  • Overige dagen dien je online te zijn in MS Teams!
 • Elke BBL-student komt 1 dagdeel naar Deltion.
  • In principe op de vaste BBL-dag
  • Applicatie- & Media ontwikkelaar en Software Developement komen tijdelijk op dinsdag!
 • Een dagdeel staat gelijk aan 5 lesuren.
 • Er wordt, tot nu toe, gewerkt met 4 startmomenten:
  • 7:45 - 11:45
  • 8:30 - 12:30
  • 12:30 - 17:15
  • 13:15 - 18:00
 • Studenten blijven in het lokaal, docenten wisselen van lokalen.
 • Studenten die dit schooljaar starten, hebben een vaste rooster. Dit geldt ook voor de studenten van de opleiding Medewerker ICT (N2)!
 • Studenten die al eerder zijn gestart, kiezen in overleg met SLB welke configuratie zij het beste kunnen volgen.
 • De gekozen configuratie is voor de duur van 10 weken!
 • Kom op tijd, niet te vroeg, zeker niet te laat. 5 minuten voor tijd aanwezig is goed. Bij te laat kan de toegang tot het lokaal ontzegd worden.
 • Lessen worden, waar mogelijk, zoveel mogelijk online aangeboden via MS Teams! Heb je geen les om te volgen, dan online aanwezig in de online flex-lokaal van jouw opleiding!
 • De overige punten zijn genoemd in de video hieronder.


Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

ICT-Flex hoopt dat de maatregelen nog van korte duur zijn. De overheid, RIVM, OMT en MBO Raad geven hierin leidende adviezen. ICT-Flex bekijkt per periode of er aanpassingen gedaan mogen en/of kunnen worden. Studenten worden hier dan z.s.m. over ingelicht!

ICT-Flex wenst alle studenten een goed, leerzaam, waardevol en gezond schooljaar!


Jouw diploma staat straks online!

Zoals jullie weten, zal er dit jaar helaas geen centrale diploma-uitreiking zijn. Ook wij vinden dit erg jammer. We hadden de geslaagden graag een hand gegeven en veel succes gewenst met de vervolgopleiding of werk.

Het is helaas niet anders. Maar wat nu als je verder wilt leren of je diploma moet tonen bij een sollicitatie? Geen nood. Jouw diploma komt online te staan in het diploma-register van DUO. Lees de flyer hoe dit werkt. Je kan de flyer downloaden door op onderstaande link te klikken.


Jouw diploma staat online


Microsoft Teams Code

Hieronder een overzicht van codes om je aan te melden bij een online les in Microsoft Teams. De lijst is nog niet compleet, maar wordt continue aangevuld.

Download hier de handleiding voor het werken met Microsoft Teams.


Online lessen volgen met Microsoft Teams

Microsoft Teams Codes 2020/2021

Algemene groepen Code
ICT Support Medwerker / Medewerker ICT N2 hndhevu
Allround Medewerker IT Systems and Devices / Medewerker beheer ICT N3 em9yt0n
Expert IT Systems and Security / ICT Beheerder N4 em9yt0n
Software Developer / Applicatie- & Mediaontwikkelaar N4 4g64864
SLB groepen Code
Dhr. A. Dalmolen x3170h4
Mevr. A. Elting asvx5zq
Dhr. B. Bouwknecht 7bzdkvo
Mevr. D. Landman 36b14fn
Dhr. E. Ramerman  
Dhr. H. Koopmans  
Dhr. J. Heuvelman  
Dhr. I. Hildebrand  
Dhr. J. Schurink  
Dhr. J. van der Weerd 0z5ufm1
Dhr. J.W. Fokkenrood  
Mevr. M. van Golen  
Mevr. M. Schumacher 8ruktca
Dhr. N. Dekker y9mnsi7
Dhr. P. Gemert  
Dhr. R. van der Kolk  
Mevr. T. Raatjes 8kjam2i
Vak Code
Ned_SX1A 0q7ey8v
Ned_SX1B pa2ixxt
Rek_SX1A rwgqrdq
Rek_SX1B vifu4sy
KD-OG-N2 4i1is71
KD-DV-N2 5v0y8et
KD Klantcontact en Verkoop ilnaz21
Ned-3/4 y0vva0v
Netw-3/4 9up02ds
DCT-3/4 vdwilz9
SW-3/4 8gay3pe
SW-2 o98v0se
PM-4 7bzdkvo
PROJ-IT ahkkd3k
Virt-4 ltonoub
VBPV-3/4 jkvef1s
KD Ondernemend Gedrag 3/4 zc70nbb
KD Voorbereiding HBO 3/4 c6u4zex
ITS 01-02-03 7q1757k
ITS 04 Project ITS f35zm27

Stageperiode 17 augustus t/m 22 januari 2021

Het doel van een stage is om werkervaring op te doen. De ervaring en kennis die jij opdoet tijdens jouw opleiding, ga je tijdens jouw stage in de praktijk brengen.
Maar hoe gaat dat er allemaal uitzien en hoe kom je eigenlijk aan een stage?

Je mag in het mbo alleen bpv doen bij erkende leerbedrijven. Deze bedrijven voldoen aan de kwaliteitscriteria van de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven:

- De werkzaamheden binnen het bedrijf passen bij de opleiding van de stagiair;
- Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de stagiair;
- De werkplek is veilig.

Erkende leerbedrijven herken je aan het certificaat ‘Erkend Leerbedrijf’.

Mocht je zelf een bedrijf gevonden hebben wat hier niet aan voldoet, dan kan het bedrijf zich zelf aanmelden via de site van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), hou er wel rekening mee dat het ongeveer 2 maanden kan duren voor een certificering rond is, en in die tijd kun je daar niet gaan werken.

Praktijkovereenkomst tussen school, leerling en erkend leerbedrijf

In het mbo is de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor het hele onderwijsproces, inclusief de bpv. De onderwijsinstelling sluit een praktijkovereenkomst (pok) af met jou en het leerbedrijf.

Deze praktijkovereenkomst is bindend en kan informatie bevatten over:
- de duur van de overeenkomst;
- de periode van de stage;
- de leerdoelen en eindtermen;
- de begeleiding;
- de eventuele vergoeding;
- de beoordeling.

Stageperiode 17 augustus t/m 22 januari 2021