Welkom bij ICT-Flex

ICT-Flex is een team binnen het ICT Lyceum dat een onderdeel is van het Deltion College. Bij ICT – Flex volgen studenten dagonderwijs (BOL) of leren en werken (BBL), waarbij zelf plannen van je studieroute belangrijk is. Het Deltion College is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Zwolle en verzorgt voor ruim 13.000 jongeren en volwassenen middelbaar beroepsonderwijs op mbo niveau.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken
De ICT-opleidingen van Deltion zijn diverse malen uitgeroepen als de beste van Nederland volgens de Keuzegids Mbo. Sinds 2019 mogen wij ook het predicaat Topopleiding voeren voor ICT-Beheer en Applicatie- / Mediaontwikkelaar. In deze gids worden Mbo-instellingen per vakrichting vergeleken en is speciaal bedoeld voor (aankomende) studenten, die een opleiding moeten kiezen. Deltion scoort op alle opleidingen voldoende. Klik hier voor meer informatie.

Mededelingen

BPV / Stageplek zoeken

Het schooljaar is al weer een tijdje bezig. En binnenkort start periode 2 van het schooljaar. Na periode 2 begint de volgende stageperiode (25 januari 2021 t/m 2 juli 2021). Om een goede kans op een leuke stageplek te hebben, is het verstandig om, als je nog niet begonnen was, nu te starten met zoeken.

Voor het zoeken naar een stageplek kan je stagemarkt.nl gebruiken. Hier staan de goedgekeurde stagebedrijven in. Omdat dit jaar de opleidingen een nieuwe naam hebben gekregen, zul je moeten zoeken naar bedrijven met die gekoppeld zijn aan de nieuwe naam van je opleiding.

  • Niveau 2 Medewerker ICT - Medewerker ICT Support
  • Niveau 3 Medewerker beheer ICT- Allround medewerker IT systems and devices 
  • Niveau 4 ICT Beheer - Expert IT systems and devices
  • Niveau 4 Applicatieontwikkelaars - Sofware Developer

Overleg met je SLB-er of je op stage mag en als je goedkeuring hebt, volg het vak VBPV. Hierin wordt alles uitgelegd wat er van jou verwacht wordt tijdens je stage.

Mocht je een bedrijf hebben gevonden, geef dit dan door aan jouw SLB-er. Hij/Zij geeft dit dan weer door aan de coördinatoren, zodat zij de papieren in orde kunnen maken.


COVID-19 en jouw opleiding

In de studiegids vind je informatie over het onderwijsprogramma van je opleiding, de beroepspraktijkvorming (BPV) en je examens. Het is mogelijk dat iets verandert in de lessen of de examens. Het onderwijsteam informeert jou zo snel en goed mogelijk. Grote aanpassingen kun je terugvinden in het document “Addendum n.a.v. COVID-19”. De aanpassingen gelden alleen voor jou als je nog in opleiding bent bij het Deltion College. Voor vragen kun je altijd terecht bij je (studie)loopbaanbegeleider.


Mondkapjes vanaf 5 oktober 2020 verplicht bij Deltion College

Beste student,  

Zoals je waarschijnlijk wel hebt meegekregen in het nieuws, is er door het kabinet een dringend advies gegeven om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Ook meerdere studenten, de Studentenraad, ouders en medewerkers delen deze mening. Het bestuur van het Deltion College geeft dan ook gehoor aan dit dringende advies. Vanaf maandag 5 oktober is iedere student en medewerker verplicht om een mondkapje te dragen in alle “openbare” ruimtes van het Deltion College.   

Wat houdt dit precies in?  
Je draagt overal bij Deltion een mondkapje. Alleen binnen de leslokalen en kantoorruimtes – waar alles is ingericht op de anderhalve meter afstandsnorm - is het mondkapje niet verplicht. Dus als je binnenkomt bij Deltion heb je je mondkapje op, totdat je in je leslokaal zit. Daar mag je het mondkapje afzetten. Zit je les erop? Zet dan je mondkapje weer op voordat je het leslokaal verlaat.   

Veiligheid voorop  
Deze extra maatregel zetten wij in omdat wij als het Deltion College de veiligheid van onze studenten en medewerkers vooropstellen. Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat jij als student toch lessen op onze campus kunt blijven volgen. Ook bij Deltion.  

Veilig op school, dat regelen we samen! 

Met vriendelijke groet, 

Het Deltion College 


Engels examen

Bij het vak Engels (tabblad examens) staan nu de data voor de examens. Je kunt je aanmelden volgens de instructie zoals deze op de pagina beschreven wordt. 


Corona beslisboom

Wanneer blijf je thuis en wanneer ben je welkom op Deltion? Vind jij het lastig om daar zelf een goede keuze in te maken? Je bent niet de enige. Deltion heeft hiervoor een Corona Beslisboom voor gemaakt. Heb je klachten of hebben je huisgenoten klachten? Check de beslisboom om te kijken wat jij moet doen.

Klik hier om naar de beslisboom te gaan!


Aanwezig zijn of afmelden

Beste student,

Het schooljaar is al weer een aantal weken bezig. En we zijn blij dat we jullie sowieso op de dinsdagen, woensdagen (niveau 2) en donderdagen weer in het echt zien. Wat we wel heel jammer vinden is, dat er toch wel een behoorlijk aantal studenten niet komt opdagen (zonder afmelding) of veel te laat komt.

Wij willen jullie toch stimuleren om op de dagen wanneer je fysiek aanwezig behoort te zijn, ook daadwerkelijk naar het Deltion te komen. Je hebt je per slot van rekening ingeschreven in een bepaalde configuratie. En als je dan niet komt, ontneem je een andere student wellicht de mogelijkheid om juist die populaire configuratie te volgen.

Helaas zien we deze trend niet alleen in de fysieke lessen, maar ook bij de virtuele (flex)lokalen/lessen. 

Hoewel COVID19 wat meer maatwerk vereist en wij wat soepeler zijn, wil dit nog niet zeggen dat de SLB-er geen afwezigheidsbrieven mag/zal sturen. Het liefst nemen we deze maatregelen natuurlijk niet en zien we jullie graag op het Deltion en online in teams.

Even in het kort de regels zoals we deze als team hebben opgesteld:

Standaard regels ongeoorloofde afwezigheid (wat ook al voor COVID19 gold) blijven gewoon gelden! Beneden 80% aanwezigheid kan je een brief ontvangen (online en fysiek).

Te laat op Deltion:

  • Max 15 minuten zonder opgave van reden, je mag dan nog wel het lokaal binnen.
  • Kom je meer dan 15 minuten te laat? Meld dit aan je SLB-er en maak een melding in RAPiD, terwijl je nog onderweg bent!
  • Meer dan 15 minuten te laat en geen geldige reden gestuurd naar je SLB-er en geen melding in RAPiD? Dan kan je rechtsomkeert maken richting huis.

Niet regelmatig of nooit aanwezig bij de configuraties?

Docent kan in overleg met SLB-er een verzoek indienen om de inschrijving te verwijderen, zodat een andere student, die wel komt, betreffende configuratie kan volgen.

Voor algemene regels tijdens COVID19, klik op onderstaande linkjes.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

https://www.deltion.nl/veelgestelde-vragen/coronavirus/maatregelen-op-de-campus

Wie de schoen past, trekke hem aan....


Laptop vanaf schooljaar 2020/2021 verplicht

Vanaf dit schooljaar (2020/2021) is het gebruik van een laptop verplicht bij alle opleidingen van ICT-Flex. Bij elke opleiding staat een advies en een aantal voorbeeldlinkjes naar webshops met laptops die voldoen aan de criteria. Heb je nog geen laptop, schaf deze dan z.s.m. aan, zodat je het schooljaar goed kan beginnen!