Welkom bij ICT-Flex

ICT-Flex is een flexibele ICT opleiding binnen het Deltion College. Het Deltion College is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Zwolle en verzorgt voor ruim 13.000 jongeren en volwassenen middelbaar beroepsonderwijs op mbo niveau. De ICT-opleiding van Deltion is in 2011, 2012 en 2013 uitgeroepen als de beste van Nederland volgens de Keuzegids Mbo. In deze gids worden Mbo-instellingen per vakrichting vergeleken en is speciaal bedoeld voor (aankomende) studenten, die een opleiding moeten kiezen. Deltion scoort op alle opleidingen voldoende en wordt zelfs genoemd als beste ICT-opleiding van Nederland! Klik hier voor meer informatie.


Mededelingen

Nederlands Schrijven

17 november 2017

De lessen Nederlands voor de Kerstvakantie gaan over de vaardigheid Schrijven (je gedachten op papier zetten). In de week van 11 december is de les een voorbereiding op het examen Schrijven. Deze les is ook zonder aanmelding vooraf toegankelijk, neem je laptop mee.

Het examen Schrijven is gepland in week 51 (de week van 18 december). Het examen is op de computer in de TOA omgeving. De aanmelding voor deze periode is gesloten. De volgende periode is week 8 in 2018.


Nieuwe versie reader Applicatiebeheer

8 november 2017

Er staat een nieuwe versie online van de reader voor het vak Applicatiebeheer!


SQL toets

31 oktober 2017

De toets voor het vak SQL wordt volgende week dinsdag (7-11-2017) afgenomen.


Certificeringen Scrum en ITIL foundation

6 oktober 2017

Beste studenten ICT Beheer en Applicatieontwikkeling,

Ook dit jaar worden jullie in de gelegenheid gesteld een extra certificeringstraject te volgen. Bij voldoende belangstelling zullen onderstaande
certificeringen worden aangeboden. Het aanbod is onder voorbehoud van voldoende deelname, maar ook geld: Vol = Vol.

Een officiële certificering is een mooie meerwaarde op je CV. In het bedrijfsleven wordt daar vaak om gevraagd. Het geeft heel duidelijk aan hoe goed je een bepaald IT-onderdeel beheerst. Daarnaast krijg je in deze opleidingstrajecten extra kennis en inzicht in een bepaald product of methodiek. De certificeringstrajecten zijn niet verplicht om je mbo-diploma te halen, je doet mee omdat je dat zelf graag wil.
In overleg met de commerciële opleiders hebben we dit semester gekozen voor de volgende certificeringstrajecten:

Verzorgd door Erik van Eeden:
Scrum foundation
Een training van 2 dagen. De cursusdata zijn: maandag 13 en dinsdag 14 november.
Op de laatste cursusdag wordt het examen afgenomen. De kosten van deze training bedragen € 250 inclusief examenvoucher en lesmateriaal.
De training vindt plaats tussen 09.00 en 16.30 uur, de locatie volgt.

Verzorgd door Erik van Eeden:
ITIL foundation
Een training van 3 dagen. De cursusdata zijn: dinsdag 21 november, woensdag 22 november en woensdag 29 november.
Op de laatste cursusdag wordt het examen afgenomen. De kosten van deze training bedragen € 310 inclusief examenvoucher en lesmateriaal.
Je moet het boek van het vak ITS : IT-servicemanagement op basis van ITIL 2011 Editie meenemen naar de training.
De training vindt plaats tussen 09.00 en 16.30 uur, de locatie volgt.

Wanneer je mee wil doen aan één van deze trajecten kan je je daarvoor opgeven. Houd er wel rekening mee dat de studielast van deze trajecten bovenop de normale studielast komen.

Overleg met de vakdocenten!
Wanneer je lestijd mist door één van deze trainingen zal je met de betreffende docenten moeten overleggen hoe deze tijd is in te halen.

De betaling vindt plaats via achteraf plaats via een betalingsformulier. Download de formulieren (ITIL / Scrum), vul ze in en lever ze bij Mevr. Veenstra in.

Geef je op voor dinsdag 31 oktober.

Voor vragen en om je op te geven neem je contact op met Mevr. Veenstra.


Fedora Classroom Session: Git 101

29 september 2017

Een hands-on online training in GIT.

https://fedoramagazine.org/fedora-classroom-session-git-101/


Facebook

22 september 2017

Het nieuwe schooljaar is al weer een paar weken oud. Naast de website, maken we ook gebruik van een besloten Facebook-groep. In deze groep vind je (oud)-studenten, worden extra berichten geplaatst die niet op de website komen, kun je boeken 2de hands aanbieden, etc etc etc.  Zit je dus bij ICT-Flex en heb je facebook? Meldt je dan snel aan bij de facebook-groep van ICT-Flex. Klik hier om naar de Facebook-groep te gaan.


Roosterwijziging

19 september 2017

Per direct is de volgende wijziging in het rooster van kracht:

Het vak SQL wordt gegeven in lokaal GRN.2.010
Het vak LINUX3 wordt gegeven in lokaal GRN.2.073
Beide vakken ruilen dus van lokaal.

Mocht jij tijdens de LINUX3 lessen vooral database termen horen, dan zit je in het verkeerde lokaal.
Mocht jij tijdens de SQL lessen vooral linux termen horen, dan zit je in het verkeerde lokaal.


Hardware toetsen oude stijl (DOTS, Cohort 2015 en eerder)

18 september 2017

Met ingang van dit schooljaar is het inschrijven voor oude hardware-toetsen niet meer mogelijk. Het betreft hier de toetsen van cohort 2015 en eerder (op basis van het oude boek). Moet je nog oude toetsen maken neem dan voor 21 oktober 2017 contact op met Niels Dekker (ndekker@deltion.nl).


Gastles Cloud Computing

11 september 2017

CLOUD COMPUTING gastles

Op 30 november 2017 komt dhr. Koen van Bakel een gastles geven over cloud computing. Ik hoop antwoord te krijgen op vragen zoals "Wat is cloud computing?", "Waarom cloud computing?", "Wie gebruikt cloud computing?", Wat zijn de voor-/nadelen van cloud computing?" Mocht jij meer willen weten over cloud computing, dan moet jij deze gastles zeker bezoeken. Tijdens de gastles is er natuurlijk gelegenheid om Koen vragen te stellen.

Koen heeft jarenlang ervaring met datacenter technologieen. Hij is begonnen met AS400 (IBM System I) en later AIX (IBM Power system); nog later kwam daar Linux bij. Momenteel is Koen werkzaam bij Red Hat als Principal Solution Architect.

Je kunt je bij Peter van Gemert aanmelden voor deze gastles.

Locatie Nog niet bekend. Wordt later bekend gemaakt.
Tijdstip 13:15 - 14:45 (7de & 8ste lesuur)

Met vriendelijke groet,
Peter van Gemert

P.S. Als je op stage bent en deze gastles wilt bijwonen, kijk dan of je van jouw stagebedrijf vrij kunt krijgen om deze gastles bij te wonen. Overleg iig. met je stagebegeleider.


Inschrijven Netwerkbeheer schooljaar 2017-2018

6 juli 2017

Er is maar een beperkt aantal plekken, dus wacht niet te lang met inschrijven! Om je in te schrijven voor de eindtoets van Windows Server moet je een mail sturen naar eramerman@deltion.nl met als onderwerp:"Inschrijven eindtoets Windows Server 2012". Hierin moet je het volgende aangeven:
Je naam en klas.
De datum dat je de toets wilt maken.
De tijd dat je bij het examen aanwezig moet zijn.
Je moet aangeven dat je akkoord gaat met de voorwaarden van het examen. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de Netwerkbeheerpagina.