Welkom bij ICT-Flex

ICT-Flex is een team binnen het ICT Lyceum dat een onderdeel is van het Deltion College. Bij ICT – Flex volgen studenten dagonderwijs (BOL) of leren en werken (BBL), waarbij zelf plannen van je studieroute belangrijk is. Het Deltion College is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Zwolle en verzorgt voor ruim 13.000 jongeren en volwassenen middelbaar beroepsonderwijs op mbo niveau.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken
De ICT-opleidingen van Deltion zijn diverse malen uitgeroepen als de beste van Nederland volgens de Keuzegids Mbo. Sinds 2019 mogen wij ook het predicaat Topopleiding voeren voor ICT-Beheer en Applicatie- / Mediaontwikkelaar. In deze gids worden Mbo-instellingen per vakrichting vergeleken en is speciaal bedoeld voor (aankomende) studenten, die een opleiding moeten kiezen. Deltion scoort op alle opleidingen voldoende. Klik hier voor meer informatie.

Deltion/ICT-Flex in Coronatijd: Veilig op school, dat regelen we samen!

Wat heerlijk! De vakantie is in zicht. Tijd om te genieten van de zon en de zomer na een aantal bewogen corona-maanden. Bij Deltion/ICT-Flex zijn we al weer volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. We kijken er naar uit om je in augustus (weer) op onze campus te ontmoeten! Want dan vinden er weer lessen plaats op school. Kom je naar Deltion? In de animatie hieronder leggen we uit waar je rekening mee moet houden. Samen houden we Deltion veilig en gezond!

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Afwezig

Dhr. A. Dalmolen
Dhr. G. Muller
Dhr. N. Dekker

Mededelingen

Laptop vanaf schooljaar 2020/2021 verplicht

Vanaf dit schooljaar (2020/2021) is het gerbuik van een laptop verplicht bij alle opleidingen van ICT-Flex. Bij elke opleiding staat een advies en een aantal voorbeeldlinkjes naar webshops met laptops die voldoen aan de criteria. Heb je nog geen laptop, schaf deze dan z.s.m. aan, zodat je het schooljaar goed kan beginnen!


Start schooljaar 2020/2021

Goed nieuws: Deltion is open! Maar i.v.m. corona kan Deltion, en daarmee ook ICT-Flex, nog niet op volle capaciteit gebruikt worden. Om aan alle regels van het RIVM en overheid te voldoen, zijn er een aantal maatregelen genomen.

Door deze maatregelen, heeft Deltion een beperkte capaciteit voor het ontvangen van studenten. Hierdoor is er de noodzaak voor een tijdelijke andere aanpak m.b.t. het rooster en het volgen van lessen. In de komende weken (voor het start van het schooljaar) wordt er gewerkt aan dit rooster en welke lessen online of fysiek te volgen zijn. Enkele aandachtspunten die meegenomen worden in de tijdelijke oplossing zijn:

 • Elke BOL-student komt 2 dagdelen naar Deltion.
  • 1 dagdeel op dinsdag, 1 dagdeel op donderdag
  • Overige dagen dien je online te zijn in MS Teams!
 • Elke BBL-student komt 1 dagdeel naar Deltion.
  • In principe op de vaste BBL-dag
  • Applicatie- & Media ontwikkelaar en Software Developement komen tijdelijk op dinsdag!
 • Een dagdeel staat gelijk aan 5 lesuren.
 • Er wordt, tot nu toe, gewerkt met 4 startmomenten:
  • 7:45 - 11:45
  • 8:30 - 12:30
  • 12:30 - 17:15
  • 13:15 - 18:00
 • Studenten blijven in het lokaal, docenten wisselen van lokalen.
 • Studenten die dit schooljaar starten, hebben een vaste rooster. Dit geldt ook voor de studenten van de opleiding Medewerker ICT (N2)!
 • Studenten die al eerder zijn gestart, kiezen in overleg met SLB welke configuratie zij het beste kunnen volgen.
 • De gekozen configuratie is voor de duur van 10 weken!
 • Kom op tijd, niet te vroeg, zeker niet te laat. 5 minuten voor tijd aanwezig is goed. Bij te laat kan de toegang tot het lokaal ontzegd worden.
 • Lessen worden, waar mogelijk, zoveel mogelijk online aangeboden via MS Teams! Heb je geen les om te volgen, dan online aanwezig in de online flex-lokaal van jouw opleiding!
 • De overige punten zijn genoemd in de video hieronder.


Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

ICT-Flex hoopt dat de maatregelen nog van korte duur zijn. De overheid, RIVM, OMT en MBO Raad geven hierin leidende adviezen. ICT-Flex bekijkt per periode of er aanpassingen gedaan mogen en/of kunnen worden. Studenten worden hier dan z.s.m. over ingelicht!

ICT-Flex wenst alle studenten een goed, leerzaam, waardevol en gezond schooljaar!


Zomervakantie

Vrijdag 26 juni is de laatste lesdag.

Introductieweek nieuwe studenten 18 - 21 augustus. Hierover krijg je bericht via de mail.
Lessen starten in week 35. Houd de website en je mail in de gaten voor het rooster. ICT flex gaat net als de rest van Deltion deels online en deels IRL.


Kluisje leeg? En je fiets?

Let op: als je een kluisje hebt gehuurd, maak die leeg voor 1 juli. Dit jaar kan dat ook nog na de zomervakantie, van 17 augustus tot 15 september.

Vanaf volgend schooljaar geen kluisjes te huur
Vanaf volgend schooljaar mogen de kluisjes volgens de richtlijnen van het RIVM niet gebruikt worden. Voor studenten betekent dit dat zij hun werkschoenen, beschermende kleding, boeken e.d. mee moeten nemen naar huis.

Fiets mee
De fietsenstalling wordt in de zomervakantie opgeruimd en schoongemaakt. Eenzame, achtergebleven fietsen worden opgehaald en verkocht aan een nieuw baasje.


Jouw diploma staat straks online!

Zoals jullie weten, zal er dit jaar helaas geen centrale diploma-uitreiking zijn. Ook wij vinden dit erg jammer. We hadden de geslaagden graag een hand gegeven en veel succes gewenst met de vervolgopleiding of werk.

Het is helaas niet anders. Maar wat nu als je verder wilt leren of je diploma moet tonen bij een sollicitatie? Geen nood. Jouw diploma komt online te staan in het diploma-register van DUO. Lees de flyer hoe dit werkt. Je kan de flyer downloaden door op onderstaande link te klikken.


Jouw diploma staat online


Microsoft Teams Code

Hieronder een overzicht van codes om je aan te melden bij een online les in Microsoft Teams. De lijst is nog niet compleet, maar wordt continue aangevuld.

Download hier de handleiding voor het werken met Microsoft Teams.


Online lessen volgen met Microsoft Teams


Microsoft Teams Codes
Algemene groepen
Opleiding Code
Medewerker ICT N2  
Medewerker Beheer ICT N3  
ICT Beheerder N4  
Applicatie- & MediaOntwikkelaar / Software Developer 5367kqt
Docent groepen
Peter van Gemert Deltion - PGT i30xoki
Maandag
Vak Code Tijdstip Docent
Backend Basis 5neq1jx 11:00 ADN
VBPV jkvef1s 11:45 AEG
Office Vaardigheden   11:45 TRS
Engels nqfge14 11:45 DLN
Dinsdag
Vak Code Tijdstip Docent
Engels N3 nqfge14 08:30 DLN
Netwerkbeheer i3kty29 08:30 ERN
Ned 2F 0el399z 08:30 MGN
ITS N3   08:30 TRS
Hardware Theorie op1iv66 09:15 JWD
Nederlands Toets 0el399z 09:15 MGN
Front Medior crmrrqa 10:15 IHD/PGT/AND
Software N3 vlpeyzy 11:00 JSK
Rekenen 2F 0el399z 11:45 MGN
Software N2 Dinsdag op1iv66 13:15 JWD
Ondernemend Gedrag N3/4
zc70nbb
13:15 MSR
Linux N3 6qam7t0 13:15 NDR
VHBO
c6u4zex
14:00 MSR
Datacommunicatie Dinsdag rbwm4ef 15:00 JSK
KDK&V
ilnaz21
15:00 MSR
Woensdag
Vak Code Tijdstip Docent
Software N2 Woensdag 0xlbhxj 08:30 JSK
Nederlands 3F 4d9szhb 08:30 JVN
Backend Medior nqlh1m2 09:15 IHD/ADN
Nederlands Toets 4d9szhb 09:15 JVN
Engels N4 nqfge14 11:00 DLN
DVN2/3   11:00 JWF
DBDES ufm8hn9 11:00 PGT
Rekenen 3F 5dma9ev 11:45 ERN
OOP Medior 9f9uhxa 13:15 ADN
ITS AO d55pak1 13:15 WVA
Linux AO 2kiul1n 15:00 PGT
Donderdag
Vak Code Tijdstip Docent
PM (max 10 studenten alleen via uitnodiging via inschrijfmodule!)   08:30 BBT
HWT 6qam7t0 08:30 JWD
Office Vaardigheden   08:30 TRS
ITS04/Toets s7pycws 09:15 WVA
Software N3/4 uunhtg4 10:15 JWD
Nederlands 3F 4d9szhb 10:15 MGN
Engels N4 nqfge14 11:00 DLN
KD Sec 1&2 6qam7t0 11:00 NDR
ITS-01-02-03 7q1757k 11:00 WVA
Netwerkbeheer rzj06sy 11:45 JSK
Datacom Theorie Donderdag 0czv80b 11:45 JWF
Rekenen 3F d2cyqz1 11:45 MGN
KDK&V
ilnaz21
13:15 MSR
Linux 4 IB 35pkwyd 13:15 NDR
Security hsk7nnn 13:15 PGT
Ondernemend Gedrag N3/4
zc70nbb
14:00 MSR
Nederlands Toets 4d9szhb 15:00 MGN
VHBO
c6u4zex
15:00 MSR
Datacom praktijk dchj57h 8:30 & 15:00 JWF
Vrijdag
Vak Code Tijdstip Docent
LB N3/4 crh2g7q 08:30 JWF
OOP Basis 8oma1uh 13:15 ADN
Engels nqfge14 13:15 DLN

 


Nederlands schrijven examentraining upload in Cumlaude (om het nog eens na te lezen)

In de week na de meivakantie zijn de examens Nederlands schrijven gepland. In het leerpad Nederlands in Cumlaude is een nieuwe map aangemaakt met de titel: Examen voorbereiding. Daarin vind je het document over het voorbereiden van het examen schrijven. Er is ook een link naar de Facet- examens voor lezen / luisteren. Heb je vragen? Mail aan mw. Van Golen of kom in MS teams Nederlands


Stageperiode 17 augustus t/m 22 januari 2021

Het doel van een stage is om werkervaring op te doen. De ervaring en kennis die jij opdoet tijdens jouw opleiding, ga je tijdens jouw stage in de praktijk brengen.
Maar hoe gaat dat er allemaal uitzien en hoe kom je eigenlijk aan een stage?

Je mag in het mbo alleen bpv doen bij erkende leerbedrijven. Deze bedrijven voldoen aan de kwaliteitscriteria van de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven:

- De werkzaamheden binnen het bedrijf passen bij de opleiding van de stagiair;
- Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de stagiair;
- De werkplek is veilig.

Erkende leerbedrijven herken je aan het certificaat ‘Erkend Leerbedrijf’.

Mocht je zelf een bedrijf gevonden hebben wat hier niet aan voldoet, dan kan het bedrijf zich zelf aanmelden via de site van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), hou er wel rekening mee dat het ongeveer 2 maanden kan duren voor een certificering rond is, en in die tijd kun je daar niet gaan werken.

Praktijkovereenkomst tussen school, leerling en erkend leerbedrijf

In het mbo is de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor het hele onderwijsproces, inclusief de bpv. De onderwijsinstelling sluit een praktijkovereenkomst (pok) af met jou en het leerbedrijf.

Deze praktijkovereenkomst is bindend en kan informatie bevatten over:
- de duur van de overeenkomst;
- de periode van de stage;
- de leerdoelen en eindtermen;
- de begeleiding;
- de eventuele vergoeding;
- de beoordeling.

Stageperiode 17 augustus t/m 22 januari 2021