Mijn Deltion

Over ICT-Flex

ICT-Flex opleidingen kent 4 verschillende opleidingen, die je, binnen bepaalde kaders, op je eigen tempo kan volgen. Alle 4 opleidingen kun je zowel in BOL als BBL volgen. Hieronder zie je een overzicht van de opleidingen. Iedere opleiding heeft een eigen studiegids.

Het team van de ICT-Flex opleidingen bestaat uit een groep ervaren docenten/LOB’ers.

Bij ICT-Flex heb jij een eigen vaste begeleider. Dit is een docent van het ICT-Flex team die jou helpt bij jouw studie. Vaak is dit een docent die jij ook al hebt ontmoet tijdens de intake. Hij begeleidt jou vanaf de eerste dag tot aan jouw diploma en wordt studieloopbaanbegeleider genoemd. Hij is er om jou te helpen en zorgt ervoor dat jij de opleiding zo goed en zo snel mogelijk kan halen. Hij kan hulp bieden met het plannen of met eventuele andere (persoonlijke) problemen en hij bewaakt met jou de voortgang en jouw aanwezigheid.

“Leren doe je zelf, wij zijn er om jou daarbij te helpen.”

Als student bij ICT-Flex heb je de uitdaging om binnen het gestelde rooster jouw eigen studie te plannen. Hiermee wordt bedoeld dat jij zelfstandig (onder toezicht van minimaal één docent) kunt studeren voor een toets of zelfstandig aan een opdracht kan werken. Mocht jij behoefte hebben aan meer sturing van een docent, dan is dit mogelijk door vragen te stellen aan één van de twee docenten die aanwezig zijn, of door jezelf in te schrijven voor een les. De docenten zorgen ervoor dat jij goed kunt leren en bieden jou de faciliteiten, zoals een moderne werkplek, de leermiddelen en uiteraard een helpende hand. Wij zorgen ervoor dat jij de kansen krijgt en jij maakt de keuze in welk tempo en deels welke volgorde, jij de studie doorloopt. Sommige studenten kiezen voor een erg zelfstandige weg met relatief weinig lessen en uitleg, en anderen hebben meer behoefte aan lessen en de helpende hand van docenten.

“Docenten zorgen voor een goed leerwerkklimaat maar de student bepaalt uiteindelijk zijn succes.”

Jij krijgt bij ons het gehele studieprogramma in één keer aan het begin van jouw opleiding. Jij gaat zelfstandig bepalen wat jij wanneer gaat doen, zolang dit maar binnen jouw rooster is, en binnen de gestelde tijd voor jouw opleiding. Jouw begeleider en andere docenten kunnen jou helpen bij het plannen.

Sommige lessen zijn verplicht, voor andere kun jij kiezen om deze te volgen of zelfstandig de opdrachten door te werken. Mocht zelfstandig werken niet jouw sterke punt zijn dan schrijf jij je in voor een les en doe jij de opdrachten onder begeleiding van de vakdocent. Ook voor uitgebreide uitleg van theorie zijn deze lessen geschikt.

De meeste tijd ben jij bij ICT-Flex bezig met zelf actief kennis verzamelen en verwerven. En omdat er altijd een docent in het lokaal is, heet het “begeleide zelfstudie”. Vanuit het lokaal waar jij aan jouw opdrachten werkt, ga jij naar lessen toe wanneer jij daar klaar voor bent. Hiervoor kun jij jezelf ieder moment inschrijven. Deze lessen kunnen bestaan uit:

  • Practica
  • Lessen(cyclus)
  • Projecten
  • Proeve van Bekwaamheid of Examens

Visie en missie van ICT-Flex

De visie van ICT-flex luidt als volgt:

“De student behaalt zelfstandig zijn diploma via een eigen leerroute en wordt hierin begeleid door een docent met oog voor zijn individuele behoeften.”

De missie van ICT-flex luidt als volgt:

“ICT-flex begeleidt studenten naar een volwassen werkhouding waarbij ze zo zelfstandig mogelijk hun diploma behalen.”

Het Team

avatar voor
André Dalmolen
avatar voor
Anika Elting
avatar voor
Bert Bouwknecht
avatar voor
Diana Landman
avatar voor
Harrie Ruiken
avatar voor
Jeroen Heuvelman
avatar voor
Johan Vrieswijk
avatar voor
John van der Weerd
avatar voor
Joost de Jonge
avatar voor
Maaike van Golen
avatar voor
Marloes Schumacher
avatar voor
Marloes Bijkerk
avatar voor
Niels Dekker
avatar voor
Peter van Gemert
avatar voor
Richard van der Kolk
avatar voor
Trientje Raatjes
avatar voor
Wiena Veenstra
avatar voor
Carin van Unen
avatar voor
Jeroen Schoenmakers