Mijn Deltion

Rooster

Hier staan de standaard roosters van ICT-Flex, ga voor uitzonderingen altijd eerst in overleg met je begeleider. Kijk voor wijzigingen op de Home-pagina. Onder Groepsrooster vind je voor jouw groep de tijden en het Flex-lokaal waar je aan het begin van de dag verwacht wordt. Het Flex-lokaal kan geduurde de dag wijzigen, dit kan je terugvinden op het dagrooster. De begeleidende docent zal dit ook melden.

Pauzetijden

  • 10:00 tot 10:15 uur
  • 12:30 tot 13:15 uur
  • 14:45 tot 15:00 uur

“Kom op tijd en hou je aan de pauzetijden, dit zorgt voor rust in de lokalen.”

BPV Periodes

Geen evenementen gevonden!

Proeve van Bekwaamheid / Examens

Geen evenementen gevonden!

Belangrijke dagen

Geen evenementen gevonden!

Inhaalweken Sport

Geen evenementen gevonden!

Instroom momenten

Geen evenementen gevonden!

Perioden

Geen evenementen gevonden!

Vakanties & Vrije dagen

juli 2024
Geen evenementen gevonden!