Mijn Deltion

IT Projects

IT Projects

IT-Projects (voorheen IT Projects 2) is het vervolg op Applicatiebeheer (voorheen IT Projects 1). De kennis die je hebt opgedaan bij Applicatiebeheer (Netwerkbeheer, Datacommunicatie, Virtualisatie en Linux) gaan we bij ITP projectmatig inzetten in een casus.

Agile Projectmanagement en Casus

Theoretisch gedeelte

De Workshops ITP beginnen met het eigenmaken van Projectmanagement skills en vaardigheden. Vervolgens ligt de focus op Projectmanagement in het algemeen, daarna leer je denken en werken volgens een Agile projectmethodiek namelijk SCRUM.

De casus.

Na de theoretische onderbouwing wordt het tijd om dit in de praktijk toe te passen. Dat doen we aan de hand van een casus. Deze casus wordt in kleine teams uitgewerkt. Middels de casus toon je aan dat je de SCRUM methodiek eigen hebt gemaakt. Tevens toon je in het project aan dat je de technische kennis uit Applicatiebeheer toe kunt passen in de praktijk.

De beoordeling van de casus bestaat uit een Project deel en een technisch deel. Het resultaat wordt vastgelegd op de takenkaart .

Module/Takenboek
  • volgt!
Docenten
avatar voor
Bert Bouwknecht
avatar voor
John van der Weerd
Rooster