Mededelingen

Voorjaarsvakantie

Maandag 17 - vrijdag 21 februari 2020 is het voorjaarsvakantie. Je bent weer welkom op maandag 24 februari.


Afwezig

I.v.m. scholing is Mevr. Veenstra woensdag 12 februari en donderdag 13 februari 2020 niet aanwezig. ITS voor AO en IB komen hiermee te vervallen!


Engels CE

De cijfers van Engels CE periode 3 zijn binnen. Mail je Engels docente voor je cijfer.


examen Nederlands schrijven

Wil jij dit schooljaar nog het examen Nederlands schrijven maken?
Meld je per mail aan voor 20 maart 2020 bij mw. Van Golen. De examenweek is week 17 (20 -24 april). Dat is de week voor de mei-vakantie. De volgende ronde is dan in september 2020.


Stageperiode 17 augustus t/m 22 januari 2021

Het doel van een stage is om werkervaring op te doen. De ervaring en kennis die jij opdoet tijdens jouw opleiding, ga je tijdens jouw stage in de praktijk brengen.
Maar hoe gaat dat er allemaal uitzien en hoe kom je eigenlijk aan een stage?

Je mag in het mbo alleen bpv doen bij erkende leerbedrijven. Deze bedrijven voldoen aan de kwaliteitscriteria van de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven:

- De werkzaamheden binnen het bedrijf passen bij de opleiding van de stagiair;
- Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de stagiair;
- De werkplek is veilig.

Erkende leerbedrijven herken je aan het certificaat ‘Erkend Leerbedrijf’.

Mocht je zelf een bedrijf gevonden hebben wat hier niet aan voldoet, dan kan het bedrijf zich zelf aanmelden via de site van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), hou er wel rekening mee dat het ongeveer 2 maanden kan duren voor een certificering rond is, en in die tijd kun je daar niet gaan werken.

Praktijkovereenkomst tussen school, leerling en erkend leerbedrijf

In het mbo is de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor het hele onderwijsproces, inclusief de bpv. De onderwijsinstelling sluit een praktijkovereenkomst (pok) af met jou en het leerbedrijf.

Deze praktijkovereenkomst is bindend en kan informatie bevatten over:
- de duur van de overeenkomst;
- de periode van de stage;
- de leerdoelen en eindtermen;
- de begeleiding;
- de eventuele vergoeding;
- de beoordeling.

Stageperiode 17 augustus t/m 22 januari 2021