Mijn Deltion

Engels Niveau 3

Lessen Engels

In 2020 heeft de overheid besloten om Engels uit de kwalificatiedossiers van niveau 3 opleidingen te halen. Dat betekent dat je geen Engels hoeft te doen in niveau 3.

Maar, overal in je opleiding komt Engels terug. Dus is het handig om het wel te onderhouden. Je kunt het vak gewoon volgen zoals het op het rooster wordt aangeboden. Je volgt de lessen en de opdrachten zoals aangeboden en op je takenkaart staat.

Examen

Het vak Engels is voor Niveau 3 een keuzedeel. De behaalde resultaten komen te staan onder het Keuzedeel Engels op jouw cijferlijst. 

Als je keuzedeel Engels hebt gehaald, kun je in een niveau 4 opleiding vrijstelling krijgen voor het vak Engels. 

Op het rooster staat het lesuur ENG. Dat zijn reguliere lessen. 
Op donderdag is er een speciaal dubbeluur EX ENG. Daar zullen om de week instellingsexamens Engels Spreken en Gesprekken voeren plaatsvinden. Informatie over de examens vindt je op het tabblad Examen.

Takenboeken
  • Volgt!
Examens Engels

De examens van Engels bestaan uit 4 examens; de examens Lezen/Luisteren, Schrijven, Spreken en Gesprekken Voeren. De examens lezen/Luisteren en Schrijven worden via het toetssysteem TOA afgenomen. Dit gebeurd digitaal zonder inmenging van een docent. De aanmelding gaat nog wel via de docent. De examens vinden plaats op vaste momenten die vooraf door Deltion zijn bepaald. Je kunt je dus aanmelden maar er is geen inspraak op de dag, tenzij je BBL student bent.  Die momenten vind je hieronder in de planning. 

De examens Spreken en Gesprekken voeren worden allemaal door de vakdocent van jouw opleiding afgenomen. Dit gaat ook via aanmelding bij de vakdocent. De examens Spreken en Gesprekken voeren vinden op school plaats. Daarvoor is er een speciaal lesblok ingeroosterd. Deze is op donderdag en zal om de twee weken plaatsvinden. Als je daarvoor inschrijft, krijg je een mail van de docent met een uitnodiging. Omdat het om een lesmoment gaat is tijd/ruimte beperkt en als het te vol is wordt je doorgeschoven naar het volgende moment. 

Denk er ook om dat er in januari en mei PvB’s plaatsvinden. Denk hierom als je examens gaat maken.
Hieronder volgen de verschillende data voor de examens.

Planning Engels CE (Lezen/Luisteren) en TOA Schrijven A2
PeriodeWeekDatumInschrijven voorExamen
24613 t/m 19 november 202320 oktober 2023Engels CE B1
24720 t/m 26 november 202320 oktober 2023Engels CE B1/B2
246/4713 t/m 26 november 202320 oktober 2023TOA Schrijven A2/B1
3422 t/m 28 januari 202408 januari 2024Engels CE B2
35/629 januari t/m 11 februari 202408 januari 2024Engels CE B1
35/629 januari t/m 11 februari 202408 januari 2024TOA Schrijven A2/B1
413/1425 maart t/m 7 april 202408 maart 2024Engels CE B1
413/1425 maart t/m 7 april 202408 maart 2024TOA Schrijven A2/B1
52227 mei t/m 2 juni 202426 april 2024Engels CE B2
5233 juni t/m 9 juni 202426 april 2024Engels CE B1
5233 juni t/m 9 juni 202426 april 2024TOA Schrijven A2/B1

Aanmelden voor de examens kan via de mail aan de docente Engels dlandman@deltion.nl.

Het examen Gesprekken Voeren wordt ook nog afgenomen en gaat op afspraak met de vakdocent. Dit kan op elk moment plaatsvinden, natuurlijk wel in overleg.

Alle aanmeldingen via de mail onder vermelding van je naam, studentnummer en datum. Graag minstens een week van te voren aanmelden.

Docenten
avatar voor
Joost de Jonge
avatar voor
Diana Landman
Rooster