Mijn Deltion

IT Service Management

Informatie Benodigdheden Rooster Lessen IT Service Management Niveau 3 In het vak IT service management staat de IT organisatie, de bedrijfs- en IT processen en gebruikersondersteuning centraal. Aan al deze aspecten wordt in de diverse modules aandacht besteed, de meeste nadruk wordt echter gelegd op het werken in een Servicedesk omgeving. Informatie Voorkennis is niet […]

Office vaardigheden

Informatie Benodigdheden Rooster Lessen Office Vaardigheden / MS365 Klik op https://digit-mbo.nl/ om op de site te komen. Klik dan op entree en zoek dan Deltion College als school. Je krijgt van de docent een klascode. Om gebruik te maken van deze methode moet je licenties kopen. Je hebt dan één licentie nodig per basismodule. Modules […]

Applicatiebeheer

Informatie Benodigdheden Rooster Module Applicatiebeheer De module Applicatiebeheer heeft twee doelen: Om je voor te bereiden op wat er van je in de praktijk verwacht wordt en dit draagt bij aan jezelfverzekerdheid, deskundigheid, vakbekwaamheid en professionaliteit tijdens de BPV (stage). En om je voor te bereiden op de proeve van bekwaamheid (examen) De module Applicatiebeheer […]

Hardware

Informatie Benodigdheden Video’s Toetsen Praktijk Rooster Lessen Hardware Een belangrijk onderdeel van de opleiding en wellicht ook van je toekomstige baan is het werken met hardware. Onder hardware verstaan we alle onderdelen van een computer die je met je handen vast kunt pakken. Hardware is verdeeld in twee delen: theorie en praktijk. Theorielessen De theorielessen […]