Mijn Deltion

Engels Software Developer

Lessen Engels

Alle studenten krijgen het vak Engels. Om te beginnen start je bij Engels met 3 instap toetsen, Lezen, Luisteren en Schrijven. Dit geeft een idee van welk niveau je leest, luistert en schrijft. Als je daarmee voldoende op niveau zit, mag je de examens maken. Dat mag in principe direct bij de aanvang van de opleiding. Je hebt na het behalen van je examens wel onderhoudsplicht. Dit betekent dat je docent je op ieder moment tijdens de opleiding kan vragen om een toets te maken om te kijken of je nog steeds het behaalde niveau hebt. 

Bovenstaande geldt ook voor de BBL studenten. 

Examen

Om je op te geven voor de examens moet je het tabblad Examens bekijken. Daar vind je alle data. Voor het Centraal Examen en TOA Schrijven stuur je een mail met de periode naar je docent Engels. Die meldt je aan. De vervolg stappen daarna kun je ook op de examentab vinden.
Onder activiteitenplanning. Let er wel op dat je opgegeven moment niet samenvallen met andere examens of de Proeve van Bekwaamheid die in januari en mei plaatsvinden.

Voor Spreken en Gesprekken voeren moet je ook naar je docent mailen. Die plant je dan in en daar ontvang je een mail over. Deze mail zal ongeveer een week voor de examendatum verzonden worden met de opdracht (Spreken). De examens vinden plaats op school en altijd op een donderdag van 15:00 – 16:30.

Takenboeken
  • Volgt!
Cambridge certificaat

Zou je je Engels op een hoger niveau willen afsluiten? B2 en C1? Dan kun je je aanmelden voor een cursus van Cambridge. 

Meer informatie vind je op de volgende pagina:

Internationalisering – Taalcursussen (sharepoint.com)

Let op!  Een al behaald Cambridge certificaat geeft GEEN recht meer op vrijstelling voor Engels, ongeachte het behaalde niveau. (nieuwe Wetgeving)

Examens Engels

De examens van Engels bestaan uit 4 examens; de examens Lezen/Luisteren, Schrijven, Spreken en Gesprekken Voeren. De examens lezen/Luisteren en Schrijven worden via het toetssysteem TOA afgenomen. Dit gebeurd digitaal zonder inmenging van een docent. De aanmelding gaat nog wel via de docent. De examens vinden plaats op vaste momenten die vooraf door Deltion zijn bepaald. Je kunt je dus aanmelden maar er is geen inspraak op de dag, tenzij je BBL student bent.  Die momenten vind je hieronder in de planning. 

De examens Spreken en Gesprekken voeren worden allemaal door de vakdocent van jouw opleiding afgenomen. Dit gaat ook via aanmelding bij de vakdocent. De examens Spreken en Gesprekken voeren vinden op school plaats. Daarvoor is er een speciaal lesblok ingeroosterd. Deze is op donderdag en zal om de twee weken plaatsvinden. Als je daarvoor inschrijft, krijg je een mail van de docent met een uitnodiging. Omdat het om een lesmoment gaat is tijd/ruimte beperkt en als het te vol is wordt je doorgeschoven naar het volgende moment. 

Denk er ook om dat er in januari en mei PvB’s plaatsvinden. Denk hierom als je examens gaat maken.
Hieronder volgen de verschillende data voor de examens.

Planning Engels CE (Lezen/Luisteren) en TOA Schrijven A2
PeriodeWeekDatumInschrijven voorExamen
24613 t/m 19 november 202320 oktober 2023Engels CE B1
24720 t/m 26 november 202320 oktober 2023Engels CE B1/B2
246/4713 t/m 26 november 202320 oktober 2023TOA Schrijven A2/B1
3422 t/m 28 januari 202408 januari 2024Engels CE B2
35/629 januari t/m 11 februari 202408 januari 2024Engels CE B1
35/629 januari t/m 11 februari 202408 januari 2024TOA Schrijven A2/B1
413/1425 maart t/m 7 april 202408 maart 2024Engels CE B1
413/1425 maart t/m 7 april 202408 maart 2024TOA Schrijven A2/B1
52227 mei t/m 2 juni 202426 april 2024Engels CE B2
5233 juni t/m 9 juni 202426 april 2024Engels CE B1
5233 juni t/m 9 juni 202426 april 2024TOA Schrijven A2/B1

Aanmelden voor de examens kan via de mail aan de docente Engels dlandman@deltion.nl.

Het examen Gesprekken Voeren wordt ook nog afgenomen en gaat op afspraak met de vakdocent. Dit kan op elk moment plaatsvinden, natuurlijk wel in overleg.

Alle aanmeldingen via de mail onder vermelding van je naam, studentnummer en datum. Graag minstens een week van te voren aanmelden.

Docenten
avatar voor
Joost de Jonge
avatar voor
Diana Landman
Rooster