Mijn Deltion

Verslagen en Presenteren

Naast kennis van programmeren, heb je als software developer ook algemenere kennis nodig. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving en computertechnieken. Met het schrijven van verslagen en het geven van presentaties leer je deze kennis, maar ook hoe je dit kan delen met anderen. De opdrachten voor Verslagen en Presenteren staan op LUCY – ICT-Flex!